Com adoptar

Què cal saber?

L’objectiu d’aquest qüestionari és trobar la combinació gat-propietari òptima, de manera que ambdós siguin feliços després d’adoptar.

Si us plau, respongui a continuació a cada pregunta, amb la major claredat possible, i estengui’s en les seves respostes tant com vulgui i com sigui necessari.

A través d’aquest qüestionari, volem conèixer una mica, a la persona que vol tenir cura per la resta de la seva vida un gat o més de LAIKA.

Un abandonament és molt dolorós per a ells, i no voldríem que ho tornessin a viure.

Moltes gràcies per la seva col·laboració.

Dades personals

Habitatge

Sobre l'adopció

Assegureu-vos que les vostres respostes seran confidencials i no es revelaran a tercers.