Woof! Blog

Toxoplasmosis, gats i embaràs.


Toxoplasmosis, gats i embaràs.

La toxoplasmosis en gats és un paràsit anomenat Toxoplasma gondii. En gats és una enfermetat molt poc freqüent.

Pot afectar a gats inmunodeprimits o gatets petits causant pneumonies, problemes hepàtics, problemes pancreàtics, miositis o encefalopaties.

Pot afectar a gats inmunocompetents: febre, miositis i enfermetats oculars com uveitis.

El gat és l’únic animal que pot eliminar a través de les seves femtes les formes infectives del paràsit. Per això és normal que el metge o el ginecòleg adverteixi dels perills que s'hi podien derivar, però SEMPRE cal estar informats i saber que és TOTALMENT COMPATIBLE tenir un gat i estar embarassada.

 

COM ES POT INFECTAR UN GAT?

 1. Ingerint carn infectada amb quistes del paràsit provinent de carn POC cuinada.

 2. Ingerint carn amb quistes del paràsit provinent de preses que hagin caçat al seu hàbitat.

 3. Bebent aigua de llocs no controlats.

 4. Durant la gestació de la gata, per diseminació transplacentaria.

 5. Durant la lactació.

 6. Mitjançant una transfusió de sang d’un gat infectat.

Per això és important donar al teu gat una dieta comercial. Qualsevol altre menjar haurà de ser cuinat a una alta temperatura durant 10 minuts o si es vol donar crua, s’haurà de congelar prèviament a -20 graus durant 2 dies.

 

COM ES POT INFECTAR UNA PERSONA?

 1. Menjant carn crua o poc cuinada.

 2. Manipulant carn crua sense guants.

 3. Ingerint llet crua de cabra.

 4. Menjant verdures fresques contaminades i no rentades correctament.

 5. Tocant terra del jardí o sorra contaminada i posar-se les mans a la boca posteriorment.

 6. Bebent aigua contaminada.

 7. Ingerint directament femtes de gats infectats amb Toxoplasma gondii i QUE AQUESTES FEMTES ES TROBIN EN FASE DE ELIMINACIÓ. És a dir, les FEMTES del gat només són infectives si passen 24h després de l’excreció.

LA INFECCIÓ NO ES PRODUEIX ACARICIANT O TOCANT AL GAT!

 

MESURES QUE CAL PRENDRE PER EVITAR EL CONTAGI D’UNA DONA EMBARASSADA O QUALSEVOL ALTRA PERSONA:

 1. Menjar sempre carn cuinada a altes temperatures durant 10 minuts o congelar la carn a -20 graus durant 2 dies si es voldrà consumir aquella carn poc feta.
 2. Rentar correctament les verdures abans de consumir-les.
 3. Beure aigua potable o de procedència coneguda o filtrar-la o bullir-la si és desconeix la procedència.

 4. Utilitzar guants durant les labors de jardineria i al manipular la carn crua o rentar-se les mans correctament després.

 5. Els sorrals dels gats han de netejar-se diàriament amb una pala. Les dones embarassades han d’evitar manipular el sorral, però si no fos possible, es recomana fer-ho amb guants i mascareta. Per desinfectar el sorral es millor fer-ho amb aigua bullint o vapor a pressió

  Per tant, considerem completament injustificat l’abandonament o rebuig dels gats en cas d’embaràs a la família.

  Els gats aporten nombrosos beneficis psicològics i emocionals a les persones que disfruten de la seva companyia.