Voluntaris

Els nostres voluntaris

Laika no seria possible sense els voluntaris que, tot i no formar part de la Junta, ajuden a fer el dia a dia de l’associació.

Ajudeu-nos a dur a terme les nostres missions. LAIKA viu principalment per la generositat del públic i, per tant, confia en el vostre suport per rescatar, defensar i protegir els animals.

Actualment, més de 60 persones ens ajuden en diverses tasques:

  • Alimentació de colònies
  • Neteja i alimentació del refugi
  • Cases d'acollida
  • Nodrisses
  • Presència en esdeveniments
  • Altres...